previous arrow
next arrow
Slider


SYSTEM ŁAWKOWY
 TERMO-LINE 


Fizyka funkcjonowania ogrzewacza oraz jego konstrukcja i zastosowane materiały są podstawą uzyskania wysokiej sprawności cieplnej. Całe wytworzone ciepło trafia do osoby bez strat. Promieniowanie cieplne (podczerwień) skutecznie ogrzewa dolne części nóg. Intensywny konwekcyjny wypływ ciepłego powietrza ogrzewa górne części nóg, korpus, ręce i twarz. Pokrycie osoby ciepłem jest pełne. Zużycie energii jest mniejsze niż w innych ogrzewaczach stosowanych w ławkach nawet o 30% - produkowany jest w mocach 150  i 225 W/metr długości ławki. 

Ogrzewacz ławkowy TERMO-LINE dostarczany jest indywidualnie z dostosowaniem do długości ławki i wzoru drewna. Zamontowany w ławce robi wrażenie jej drewnianego elementu - jest praktycznie niewidoczny. Ma pełną akceptację konserwatorską - najstarszy kościół, w którym go zamontowano zbudowano w VI w. we Włoszech. System grzewczy TERMO-LINE nie zakłóca naturalnego mikroklimatu świątyni - jest neutralny konserwatorsko co sprawdzono w europejskim programie badawczym. 
Zastępuje z powodzeniem inne wcześniejsze konstrukcje np. panele grzejne podsiedziskowe.
 
ZNAMIONOWE NAPIĘCIE ZASILANIA: 230V
MOC ZNAMIONOWA OGRZEWANIE: 150 lub 225W na 1m długości ławki
TEMPERATURA OBUDOWY OGRZEWACZA: max.55°C
CZAS OSIĄGNIĘCIA PEŁNEJ ZDOLNOŚCI GRZEWCZEJ: ok.8 min (przy temp.otoczenia +5°C)
UMIEJSCOWIENIE OGRZEWACZA: pod siedziskiem ławki
DŁUGOŚĆ OGRZEWACZA: zgodna z długością ławki
KOLOR OBUDOWY OGRZEWACZA: zgodny z kolorem ławki
wg Palety Ral lub Decoral
BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA: Certyfikat bezpieczeństwa UE (znak CE)
TRWAŁOŚĆ PRZY NORMALNEJ EKSPLOATACJI: min.15 lat  Oferowany przez naszą firmę innowacyjny energooszczędny system ogrzewania kościołów jest nową , opartą na ponad 20-letnim doświadczeniu produkcji i instalacji rodziną urządzeń dla ogrzewania wiernych.
Od wcześniej stosowanych i obecnych na rynku rozwiązań różni go:
- nowatorski, efektywny sposób przekazywania energii cieplnej od urządzenia grzejnego do wiernych,
- zastosowanie nowoczesnych, bezpiecznych w użytkowaniu, mających bardzo dobre parametrach cieplne, bezpiecznych pożarowo i elektrycznie materiałów takich jak np.aluminium, silikon, winyl.
- wyposażenie w elektroniczne układy sterujące ogrzewaniem przez dostosowywanie mocy grzewczej do warunków cieplnych w kościele.
System może być wyposażony w układ kontroli mikroklimatu zabezpieczający kościół przed niepożądanymi, szkodliwymi dla budowli i zabytków ruchomych fluktuacjami wilgotności i temperatury,
- wynikające z powyższych małe zużycie energii a co za tym idzie niski koszt eksploatacji,
- system zabezpiecza w pełni komfortowe, zgodne z obowiązującymi normatywami warunki cieplne dla wiernych.
- urządzenia grzewcze i instalacja zasilająca są, przez dobranie kształtem, formą i kolorystyką, dostosowane do otoczenia.
Dostępna jest szeroka gama kolorów RAL, wzorów drewna i wzorów kamienia,
- system jest systemem konserwatorskim, przebadanym naukowo pod względem wpływu na budowlę i wyposażenie, może być stosowany w każdym zabytkowym kościele - najstarszy, w którym go zastosowano pochodzi z VI wieku.
- spełnia wymagania EN 15759-1.Conservation of cultural propertyIndoor climate-Part 1: Guidelines for heating churches, chapels and other places of workship. co zostało potwierdzone w programie badawczym KONSERWATORSKI SYSTEM GRZEWCZY DLA ZABYTKOWYCH KOŚCIOŁÓW .

Ogrzewacz w kolorze palety DECORAL

Ogrzewacz w kolorze palety RAL

Kolory Decoral

Paleta Ral - Wybrane Kolory