Miejsce: Wilno
Nazwa Obiektu: Parafia Św Anny
Rok Instalacji: 2008
System Ogrzewania:
Ogrzewanie Ławkowe (System Ławkowy TERMO-LINE)
Ogrzewanie Ścienne   (System Ścienny TERMO-RAD-P)

Galeria: