Miejsce: Skarbiszów
Nazwa Obiektu: Kościół Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Skarbiszowie

Rok Instalacji: 2016
System Ogrzewania:

Ogrzewanie Ścienne (System Ścienny TERMO-RAD-P)

Galeria: